Terug

AEO certificaat


AEO certificaat

Na doorlichting door de Belgische Administratie der Douane en Accijnzen behaalt Soncotra het “AEO certificaat veiligheid”.

Dit AEO (Authorised Economic Operator/Geautoriseerde Marktdeelnemer) certificaat  samen met het ISO 9001 certificaat en het SQAS label benadrukken nogmaals dat Soncotra aan de gestelde eisen voldoet om kwaliteitsvolle transporten te garanderen waarbij veiligheid van de betrokkenen, beveiliging van de ladingen en milieuvriendelijkheid prioritair zijn.

AEO certificaat - motivatie en oorsprong:

Na de aanslagen in New York op 11 september 2001 is de internationale aandacht voor veiligheid uitermate toegenomen.

Met het invoeren van de AEO reglementering  wil de Europese Commissie een betere controle van de buitengrenzen van de EU om zo de veiligheid van mensen en de beveiliging van de goederen beter te kunnen garanderen.

Op basis van deze AEO regelmentering heeft de Belgische Administratie der Douane en Accijnzen een concept uitgewerkt  om de marktdeelnemers te evalueren. Het concept omvat enerzijds een self assessment door de onderneming en anderzijds een audit door de Administratie der Douane en Accinzen op de locatie van de onderneming.

AEO certificaat veiligheid - eisen:

Om het AEO certificaat - veilligheid te behalen heeft Soncotra met succes kunnen aantonen dat de onderneming:

 1. Op een correcte en transparante wijze de douanevereisten naleeft;
 2. Een deugdelijke handels- en vervoersadministratie hanteert die passende douanecontroles mogelijk maakt;
 3. Financiële solvabel is;
 4. Passende veiligheidsnormen beheerst – onderbouwd door het  ISO 9001:2008 certificaat en het SQAS label.

AEO certificaat veiligheid – voordelen:

Als houder van een certificaat AEO veiligheid geniet Soncotra van volgende voordelen:

 1. Wereldwijde erkenning als betrouwbare business partner in internationale handel op gebied van veiligheid, beveiliging, kwaliteit en en milieuvriendelijkheid;
 2. Lagere risico score in risico analyse systemen;
 3. Voorafgaande kennisgeving, dat de goederen aan een fysieke controle zullen onderworpen worden en prioriteit in het geval van controle;
 4. Minder fysieke en controles op documenten wat resulteert in minder logistiek oponthoud;
 5. Mogelijkheid een bepaalde plaats van controle te verzoeken;
 6. Minder gegevens input in de summiere aangiftes.

Bijkomende voordelen voor Soncotra door de uitbreiding van de veiligheids- en beveiligingsnormen zijn:

 1. Minder diefstallen en verlies;
 2. Minder incidenten op gebied van veiligheid en beveiliging;
 3. Minder criminaliteit en vandalisme;
 4. Betere planning – minder “te late” leveringen;
 5. Trouwere klanten;
 6. Meer veiligheid/beveiliging en communicatie tussen partners in de toeleveringsketen;
 7. Minder kosten voor controles bij leveranciers;
 8. Minder problemen door erkenning van personeel wat ook resulteert in gemotiveerd personeel.

Download het certificaat

Bert Lamaire

General Manager
bert.lamaire@soncotra.be

Prijsaanvraag
Bedrijf*
Voornaam*
Naam*
E-mail*
Telefoon*
Type wagen*
Laadplaats*  
Losplaats*  
 
2018 © All rights are reservedcreated by PopComsitemapPrivacy en cookie beleid